bilgi@radyosinko.com

0324 328 10 10


Çeltik üretimi küresel ısınmaya sebep oluyor

27 Aralık 2022 Salı 17:49

Birleşmiş Milletler Çevre Programının “Sürdürülebilir Çeltik Platformu” değerlendirmesinde, sığır yetiştiriciliğinden sonra çeltik (pirinç) üretiminin metan emisyonuna neden olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programının “Sürdürülebilir Çeltik Platformu” değerlendirmesinde, sığır yetiştiriciliğinden sonra çeltik (pirinç) üretiminin metan emisyonuna neden olduğu kaydedildi.

HABER: Derya ÖZGÜR

İnsan kaynaklı metan gazı salımı, küresel ısınmanın yüzde 25’ini oluştururken, sera gazı olarak da ifade edilen metan emisyonunda sığır yetiştiriciliğinden sonra çeltik (pirinç) üretiminin en önemli neden olduğu ifade edildi.

Küresel ısınmanın önemli bir etkeni olan ve yakın gelecekte tarımsal gıda üretimi krizine sebep olacak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken; Birleşmiş Milletler Çevre Programının Sürdürülebilir Çeltik Platformu, damla sulamayla çeltik üretilen tarlalarda, metan gazı oluşumunun azaldığını tespit etti. Yapılan çalışmada, damla sulamayla çeltik üretilen tarlaların metan gazı yaratmasında hektar başına 1000 ppm (milyonda bir birim)’den100 ppm’e yakın düzeyler görülürken bir diğer zehirli madde olan arsenik oluşumunda da yüzde 90’a yakın bir azalma tespit edildiği belirtildi. Değerlendirmede, metan gazı salımının en aza indirilmesinde rol oynayan damla sulama sistemlerinin diğer önemli katkısının ise yüzde 50 su, yüzde 25 gübre ve yüzde 25 oranlarında enerji tasarrufu sağladığı raporlandı.

Tarımsal üretimde damla sulamanın yaygınlaştırılması öneriliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programının “Sürdürülebilir Çeltik Platformu” değerlendirmesinde atmosfere salınan sera gazları sektörel bazda incelendiğinde, yüzde 21 pay ile enerji üretim santralleri birinci sırayı alırken sanayi yüzde 17 ile ikinci, motorlu taşıtlar yüzde 14 ile üçüncü ve tarımsal üretim yüzde 13 pay ile dördüncü sırada. Raporda, enerji üretim santralleri ve endüstriyel üretimin karbondioksit emisyonunda; tarımsal faaliyetlerin ise metan ve azot oksit emisyonunda ilk sırada olduğu belirtildi. BM Çevre Progamı raporunda, “Tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler, metan gazı salımının kontrol altına alınması yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırırken, salma sulama sebebiyle bakteriyel oluşumun yarattığı metan gazı salınımı için tarımsal üretimde damla sulamanın yaygınlaştırılması öneriliyor” ifadeleri yer aldı.